Infra System Control
POCZTA ISC login: hasło:
Infra System Control
Infra System Control
Fotografia
O NAS USŁUGI POMOC STAN SIECI ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Usługi Usługi: Systemy telewizji - monitoring wizyjny -> Stosowany sprzęt CCTV [ Aritech ]

Video serwer firmy ARITECH

Koncepcja urządzenia jest prosta i znana nie od dziś, jednak do tej pory na rynku polskim nie doczekała się realizacji. Video Serwer jest w pełni cyfrową kompilacją dwóch urządzeń. Z jednej strony wykorzystano dedykowany układ ARTPEC I zajmujący się przechwytywaniem sygnału analogowego, jego przetwarzaniem na postać cyfrową i kompresją do formatu MJPEG. Układ umożliwia przesyłanie zarówno ruchomych jak i nieruchomych obrazów z podłączonych kamer. Z drugiej strony zastosowano unikalną technologię firmy AXIS Thinserver składającą się z: okrojonych wersji najbardziej popularnych sieciowych systemów operacyjnych, narzędzi do zarządzania stronami WWW i 32 bitowego procesora RISC o nazwie ETRAX. Reasumując Video Serwer przetwarza analogowe sygnały z podłączonych kamer na postać cyfrową i umożliwia nieograniczony dostęp do nich za pomocą sieci komputerowej typu LAN pracującej w standardzie Ethernet.

Video Serwer posiada cztery gniazda typu BNC, które umożliwiają podpięcie do czterech kamer czarno-białych lub kolorowych pracujących w standardach PAL lub NTSC. Po podłączeniu kamery można ręcznie lub automatycznie wybrać rodzaj sygnału PAL/NTSC. Na ściance z wejściami video znajduje się także przełącznik typu DIP umożliwiający przełączenie każdego wejścia osobno w stan wysokiej impedancji lub standardowej 75 [W]. W zasadzie na tym się kończy opis pasujący do większości urządzeń opartych na analogowej transmisji sygnałów wizyjnych, ponieważ zaraz na wejściu następuje cyfrowa obróbka sygnału. Po procesie próbkowania i kwantyzacji obraz poddawany jest stratnej kompresji w standardzie MJPEG. Wykorzystywany algorytm w głównej mierze opiera się na metodzie kodowania typu JPEG (Joint Photographic Experts Group), który został opracowany do kompresji nieruchomych obrazów kolorowych. Algorytm kompresji jest bardzo efektywny i pozwala osiągnąć współczynniki kompresji rzędu 10:1, 15:1bez widocznego pogorszenia jakości obrazu. Łatwość implementacji i niewielka złożoność obliczeniowa pozwala na wykorzystanie tego standardu do dekompresji on-line nawet na słabszych komputerach. (proces dekompresji odbywa się bez żadnego wsparcia hardwareowego, jedynie przy wykorzystaniu jednostki centralnej komputera). Niejako rozszerzeniem standardu JPEG jest standard M-JPEG (Motion-JPEG), który umożliwia kompresję obrazów ruchomych metodą klatka po klatce. Zastosowane rozwiązanie umożliwia komprymowanie obrazu z jednej kamery w czasie rzeczywistym na poziomie 2 fps6 przy ustawionym parametrze low compression, w przypadku wykorzystania wszystkich czterech wejść, liczba ramek na sekundę spada do około 1 dla każdej kamery. Z poziomu użytkownika możliwe jest ustalenie jakości obrazu za pomocą 4 parametrów: high, medium, low, min.

Po dokonaniu kompresji dane są poddawane obróbce przez procesor ETRAX, będący sercem funkcji sieciowych Video Serwera. Wykorzystuje on standardowy protokół sieciowy TCP/IP używany przy transmisji danych w Internecie. Protokół ten jest dostarczany z większością systemów operacyjnych: Windows 95/98, Windows NT, OS2, MAC, Linux, Unix i inne. Jedynym wymaganym oprogramowaniem do konfiguracji całego systemu jest przeglądarka sieciowa: Netscape 4.X1 lub Internet Explorer 4.X1/2 (w obu przypadkach programy te są rozpowszechniane przez producentów w wersjach freeware). Oprócz ogólnie dostępnego oprogramowania istnieje cała gama programów dedykowanych Video Serwerowi ułatwiających instalację, konfigurację i zarządzanie wieloma urządzeniami, która dostępna jest nieodpłatnie na stronach www producenta. Istnieje również możliwość dowolnej konfiguracji interfejsu użytkownika przy pomocy języka HTML, a także przy wykorzystaniu zaszytych w urządzeniu skryptów typu cgi. Video Serwer obsługuje następujące protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, ARP, BOOTP. Powoduje to, że jest on w pełni wydajnym i niezależnym serwerem WWW, FTP i SMTP. Konsekwencją wymienionych powyżej skrótów jest fakt kompatybilności takiego rozwiązania z większością instalacji sieci komputerowych istniejących na świecie, co więcej umożliwia to zdalne konfigurowanie i obsługę przesyłanych obrazów z dowolnego miejsca, dając tym samym możliwość zdalnego monitoringu z dowolnego miejsca na naszym globie. Jak już wcześniej zostało nadmienione Video Serwer korzysta z jeszcze jednego standardu sieciowego, a mianowicie Ethernetu (Video Serwer obsługuje 10 baseT Ethernet i 100 baseT Fast Ethernet), najbardziej rozpowszechnionego i najczęściej wykorzystywanego w sieciach komputerowych typu LAN. Podłączenie do sieci komputerowej odbywa się przy pomocy typowej skrętki (zalecana jest skrętka 5 kategorii) i wtyków RJ45, czyli tzw. patch corda. Dostęp do przesyłanych obrazów może być chroniony przez hasło. Domyślnie Video Serwer posiada jedynie konto Administratora umożliwiające konfigurację urządzenia, dodatkowo można stworzyć dowolną ilość kont użytkowników. Jeżeli nie zostanie zdefiniowane żadne konto użytkownika dostęp do transmitowanych obrazów jest możliwy dla każdej osoby korzystającej z zasobów serwera. Zaszyte w urządzeniu algorytmy ograniczają do minimum prace instalatora przy konfiguracji sieci komputerowej. W zasadzie po przeczytaniu pierwszej strony instrukcji każdy, w miarę zorientowany, użytkownik komputera potrafi ożywić Video Serwer. Wystarczy podpiąć zasilanie, kamerę(y), podłączyć wtyczkę RJ45 do huba, nadać urządzeniu adres IP i już za pomocą przeglądarki internetowej jesteśmy w stanie oglądać obrazy przesyłane po sieci.

Video Serwer posiada wiele funkcji dodatkowych zaimplementowanych przez producenta z myślą o wykorzystaniu go do systemów ochrony mienia. Miedzy innymi posiada możliwość zdalnego sterowania parametrami Pan/Tilt/Zoom. Komunikacja odbywa się przy pomocy portów szeregowych pracujących w standardach RS 232, RS485/422. Drivery do obsługi telemetrii kamer dostarczane są przez producenta. Godnym uwagi rozwiązaniem jest zastosowanie drivera GERERIC, który umożliwia przesyłanie dowolnych komunikatów między dwoma portami szeregowymi, tym znajdującym się w komputerze i tym występującym w Video Serwerze. Sieć komputerowa, przy takim wykorzystaniu portów szeregowych służy za swoisty przedłużacz. Każda kamera posiada optycznie izolowane wejście alarmowe umożliwiające reakcję kamery na zdarzenie aktywujące alarm. Video Serwer posiada 8 MB bufor pamięci przeznaczony wyłącznie do magazynowania obrazów. Takie rozwiązanie pozwala na rzecz do tej pory nieosiągalną, a mianowicie na zapamiętanie obrazów zarówno z przed jak i po alarmie. Co więcej funkcje sieciowe pozwalają wysłać te obrazy na dowolny serwer FTP lub jako zwyczajnego maila do dowolnego miejsca na świecie. Wykorzystanie wewnętrznego języka skryptów pozwala na pełną swobodę przy ustalaniu takich parametrów jak: jakość i ilość przesyłanych obrazów, przechodzenie między ustalonymi pozycjami kamery (możliwość zapamiętywania presetów i układania tras dla poszczególnych kamer), zachowanie się kamery podczas aktywacji wejść alarmowych i wiele innych. Generalnie wewnętrzny język skryptów w znacznym stopniu ułatwia automatyzację pracy systemu, a co się z tym wiąże umożliwia bezobsługową pracę całego systemu.

Podsumowując należy podkreślić kilka głównych zalet opisywanego urządzenia. Największą innowacją w stosunku do standardowych instalacji CCTV jest możliwość, a raczej konieczność, cyfrowego przesyłania sygnałów z kamer telewizji przemysłowej po sieci komputerowej, co umożliwia oglądanie ruchomych obrazów na dowolnym komputerze z zainstalowaną przeglądarką internetową. Konstrukcja serwera bazuje na światowych standardach sieciowych wykorzystującym najpopularniejszy protokół TCP/IP. Zaawansowane funkcje serwera WWW, FTP oraz SMTP tworzą w pełni zintegrowane rozwiązanie sieciowe, kompatybilne z większością sieci LAN istniejących na świecie. Uniwersalność konstrukcji sprawia, że Video Serwer może być wykorzystywany jako oddzielny system CCTV lub jako uzupełnienie już istniejących instalacji. Zastosowanie zaawansowanej technologii Thinserver sprawiło, że administrowanie całym systemem, łatwość obsługi, oraz konfiguracja stanowiska obserwacyjnego nie była do tej pory tak prosta i intuicyjna. Dodatkowym atutem jest możliwość współpracy z systemami alarmowymi oraz ogólnodostępne aplikacje dedykowane Video Serwerowi, czyniące go w jeszcze większym stopniu atrakcyjnym produktem na rynku systemów ochrony mienia.

Data ostatniej modyfikacji treści: 21.02.2012 09:31:34

designed by home.pl

  ul. Rayskiego 35/1, 70-426 Szczecin, tel.: (91) 483-52-03, fax: (91) 483-52-03, e-mail: biuro@isc.szczecin.pl
Systemy alarmowe SSWiN Systemy telekomunikacyjne Monitoring wizyjny