Infra System Control
POCZTA ISC login: hasło:
Infra System Control
Infra System Control
Fotografia
O NAS USŁUGI POMOC STAN SIECI ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Usługi Usługi: Systemy sygnalizacji włamania i napadu -> Stosowany sprzęt system sygnalizacji włamania i napadu [ DSC ]Centrale alarmowe:

Centrala seria PC 6010PC6010 firmy DSC jest centralą sygnalizacji włamania i napadu przeznaczoną do tworzenia rozbudowanych systemów alarmowych. Możliwość wyodrębnienia 32 w pełni niezależnych podsystemów, elastyczne przypisywanie linii, wyjść programowalnych i klawiatur pozwalają stosować centralę PC6010 w różnego typu obiektach: wojskowych, rządowych, dużych budynkach biurowych, i centrach handlowych. Łączność z modułami i klawiaturami systemu realizowana jest przez 4-przewodową magistralę komunikacyjną COMBUS. Transmisja danych jest szyfrowana przy użyciu klucza publicznego i prywatnego. Płyta główna wyposażona jest w zintegrowany cyfrowy dialer telefoniczny, zasilacz, łącze PC-LINK, 16 linii dozorowych, jedno wyjście sygnalizacji z nadzorem, oraz dwa wyjścia programowalne. Centrala ta charakteryzuje się zatrzaskowymi alarmami tzn. powrót linii po alarmie następuje po ręcznym skasowaniu alarmu przez ochronę. Powrót linii po alarmie nie następuje samoczynnie po zakończeniu sygnalizacji. Dlatego też powinna być stosowana w obiektach z 24h ochroną fizyczną. W jednym systemie mogą być podłączone maksimum 64 klawiatury. Podstawowa 16-liniowa konfiguracja PC6010 może być rozbudowywana przy użyciu modułów ekspanderów 8 linii dozorowych PC6108A, aż do 256 linii dozorowych. Zasilacz centrali dostarcza 1,7A prądu do czujników, klawiatur i modułów w systemie. Jeżeli do zasilania urządzeń dołączonych do systemu potrzebna jest większa wydajność prądowa zasilacza, należy zastosować dodatkowy moduł PC6204, który zawiera zasilacz 12V prądu stałego o obciążalności 2,2A i cztery programowane wyjścia przekaźnikowe 2A/30VDC. W jednym systemie może być zainstalowanych do 16 modułów PC6204. Moduł PC6204 zawiera też wzmacniacz sygnałów magistrali i może być używany do jej przedłużania ponad standardowe 300m. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, np. tablicą synoptyczną lub radiowym zestawem nadawczym stosuje się ekspandery 16 wyjść tranzystorowych PC6216. Centrala PC6010 współpracuje z systemem kontroli dostępu. System ten budowany jest na bazie kontrolerów PC6820. Każdy moduł obsługuje 2 czytniki kart zbliżeniowych, lub magnetycznych. Każdy użytkownik może mieć przypisany kod i kartę. W wersji maksymalnie rozbudowanej mogą pracować 32 czytniki.

Centrale seria PC 4020ACentrala PC4020A (wersja 3.3) jest najbardziej uniwersalną centralą produkowaną przez DSC. Bogactwo opcji programowania pozwala stosować PC4020A w różnego typu obiektach: przemysłowych, handlowych, biurowych, rezydencjalnych i innych. W systemie z centralą PC4020A może pracować wiele klawiatur i modułów przyłączonych do wspólnej 4-przewodowej magistrali COMBUS. Do płyty centrali można podłączyć 16 linii dozorowych. PC4020A może zostać rozszerzona przy użyciu modułów PC4108A (8 linii dozorowych) do konfiguracji maksymalnej o 128 liniach dozorowych. Rozbudowa może być realizowana także przy pomocy czujek adresowalnych lub bezprzewodowych. Linie mogą być dowolnie przydzielane do ośmiu w pełni niezależnych podsystemów. Do programowania oraz sterowania systemem służą klawiatury z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD4501. Klawiatury instalowane są w dowolnym punkcie magistrali komunikacyjnej COMBUS. W systemie może być podłączonych do 16 klawiatur. Moduł PC4204CX zawiera zasilacz 12V prądu stałego o obciążalności 2.2A i cztery programowane wyjścia przekaźnikowe. PC4204CX może pełnić funkcję wzmacniacza sygnałów na magistrali COMBUS co pozwala na przedłużanie jej zasięgu. Moduł PC4216 zawiera 16 programowalnych wyjść tranzystorowych, które mogą sterować diodami tablicy synoptycznej lub innymi urządzeniami. W systemie mogą być zainstalowane 3 moduły PC4401 (RS-232) przeznaczone do współpracy z komputerem lub drukarką szeregową. Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia przesyłanie kodów raportujących do stacji monitorowania. Centrala PC4020A współpracuje z modułem kontroli dostępu PC4820. Każdy moduł obsługuje 2 czytniki kart (np. magnetycznych lub zbliżeniowych).

Manipulatory:

Data ostatniej modyfikacji treści: 23.02.2014 20:57:17

designed by home.pl

  ul. Rayskiego 35/1, 70-426 Szczecin, tel.: (91) 483-52-03, fax: (91) 483-52-03, e-mail: biuro@isc.szczecin.pl
Systemy alarmowe SSWiN Systemy telekomunikacyjne Monitoring wizyjny